Politieke leiders

In de Ode van September 2012 zoekt Rob Riemen naar nieuwe leiders met visie, moed en morele autoriteit, die tegen de stroom in durven te gaan. Maar waar denkt Rob Riemen die nieuwe leiders te vinden? Ik neem aan dat ze wel opstaan, als ze bestaan. En als ze opstaan, dan zijn ze niet alleen gewenst in de politiek, maar ook als bijvoorbeeld ouder, leraar, dokter, naast het genoemde bedrijfsleven, de media en de wetenschap. We zullen het dus moeten doen met “gewone mensen”, waar overigens niks mis mee is, getuige ook het pleidooi van onder andere Tom Atlee om de burger weer terug te brengen in het democratische process. Naast herwaardering van klassiek humanistische waarden, zou ik er vooral ook voor willen pleiten dat de politieke leiders niet harder werken als politici, maar juist ook van tijd tot tijd minder hard. Ik zou willen zien dat ze in balans zijn en willen groeien; dat ze de tijd nemen voor voldoende rust, voor lichamelijke activiteit, voor mentale reflectie en om te genieten. Succes leidt tot narcisme; juist ook mislukkingen dragen bij aan de groei als individu. Aan deze mensen zou ik met een geruster hart belangrijke beslissingen overlaten.