Vrouwelijke seksualiteit

In zijn laatste boek “What do women want” betoogt journalist Daniel Bergner dat de vrouwelijke seksualiteit biologisch niet verschilt van de mannelijke. Vrouwen worden geassocieerd met een minder sterke seksualiteit door andere, dan biologische, factoren.

Het vrouwelijke orgasme is niet nodig voor de conceptie. Culturen en religies hebben de vrouw als mindere van de man gebeeldvormd. Met de opkomst van het feminisme werd juist het zich onthouden van seks als een sterkere afgrenzing van de man gepromoot. En de evolutionaire psychologie heeft een duit in het zakje gedaan door de misvatting te promoten dat vrouwen door hun beperkt aantal eicellen een lager libido hebben dan mannen met hun oneindige aantal zaadcellen.

De wetenschap biedt echter steeds meer bewijs voor dat de natuur dat verschil niet kent. Dat als vrouwen in vrijheid hun behoeften kunnen uiten, deze niet onderdoen voor die van mannen. In het dierenrijk zien we voorbeelden van dat de vrouw qua seksualiteit net zo goed “mannelijk” kan zijn met dominantie ten opzichte van meerdere mannelijke partners. Exclusieve relaties blijken voor vrouwen libidododender dan voor mannen.

Ondertussen lopen vrouwen masaal onbevredigd rond. Een vrouwelijke Viagra zal echter nooit tegemoet kunnen komen aan wat er in de natuur al is.

Vrouwen worden dan ook uitgenodigd om zich wat meer als dieren te gaan gedragen en wat meer power van hun mannen te vragen. En ook minder vermijding door hun psychiaters en dokters, die nauwelijks aandacht schenken aan het libidoverlies door de veel voorgeschreven antidepressiva en anticonceptiepillen.

Zoals Robin Thicke zingt in Blurred lines: he tried to domesticate you. But you’re an animal, baby it’s in your nature. Just let me liberate you.

Referenties:
– Daniel Bergner, What do women want
– Katherine Schreiber, Psychology Tomorrow magazine
– Chivers M., Effects of gender and relationship context in audio narratives on genital and subjective sexual response in heterosexual women and men, Arch Sex Behav. 2012 Feb;41(1): 185-97
– Meana M., Elucidating women’s (hetero)sexual desire: definitional challenges and content expansion, J Sex Res. 2010 Mar;47(2):104-22
– Wallen K., Women are not as unique as thought by some: comment on “Hormonal predictors of sexual motivation in natural menstrual cycles” by Roney and Simmons, Horm Behav. 2013 Apr;63(4):634-5
– Bitzer J., Sexual desire and hypoactive sexual desire disorder in women. Introduction and overview. Standard operating procedure (SOP Part 1), J Sex Med. 2013 Jan;10(1):36-49