Value burnout healthcare

Zonder emotionele verbondenheid geen burnout. Een dokter met een burnout is over zijn grenzen gegaan voor zijn werk, waarmee hij emotioneel verbonden is. Hard werken is niet gevaarlijk, zolang de relatie met het werk een veilige is. Bij iemand zonder burnout kan er sprake zijn van nooit uit de comfortzone komen, danwel de afwezigheid van een emotionele verbinding. Om dan geen boreout te krijgen, zullen prikkels op een andere manier verkregen moeten worden, een manier die ten koste kan gaan van anderen in plaats van zelf.

 

Elf jaar geleden bedacht Michael Porter value based healthcare, een op economische competitie en winst gebaseerde gezondheidszorg voor leidinggevenden. Follow the money wie rijker wordt van de winst, want dat is minder transparant. Recent verscheen Henry Mintzbergs kritiek en alternatief voor leidinggeven aan een verbonden en gebalanceerde gezondheidszorg voor healthcare professionals.

 

Value based healthcare is gerelateerd aan burnout in dokters. Om burnout te verminderen, pleit ik voor een values based healthcare. Zorg die geleverd wordt in de dokter-patient-relatie en gebaseerd is op universele menselijke waarden van niet-oordelen, geduld, een open geest, vertrouwen, niet-streven en acceptatie.

 

Het zijn de dokters die de hoogste scholing hebben genoten op het gebied van de gezondheidszorg en dat is niet los te zien van hoe die gemanaged moet worden. Ik ken geen dokters die niet de dialoog aan willen gaan over de kosten. Maar in plaats van te luisteren naar de dokters, worden er voor meer geld externe consultants ingevlogen.

 

Geld verdienen ten koste van anderen hoort niet thuis in de gezondheidszorg, die behoort te voorzien in basale menselijke behoeften.

 

Verzet van artsen tegen loondienst heeft minder te maken met inkomen dan met het verlies van de professionele autonomie.

 

Bij focus op kosten is er verlies van menselijke waarden. Bij focus op menselijke waarden gaan de kosten omlaag.

 

Van oudsher was succes van rationele mannen ten koste van emotionele vrouwen. De moderne leiders zijn vrouwen die hun emoties onder controle hebben en mannen die hun emoties kunnen tonen. Op weg naar een gezondheidszorg, waarin hart en hoofd in harmonie zijn.