Innovation is a double-edged sword

Alles wat gedigitaliseerd kan worden, zal gedigitaliseerd worden. Een revolutie die door de mens begonnen is, maar niet meer door de mens gecontroleerd kan worden. Voor- en tegenstanders zijn gelovigen die met goede argumenten en harde data meer volgelingen proberen te krijgen, maar bewijzen kunnen zij het niet. Wie slim is met cijfers, zet ze naar de hand van zijn eigen waarheid. Technologie is neutraal en leeg, totdat de mens ze vult. De vraag is waarmee.

 

Vanuit evolutionair perspectief is de mensheid gegroeid, maar het individuele lijden niet verminderd. Er is geen reden om aan te nemen dat de door technologie verbeterde, geblendde en vervangen mens gelukkiger zal zijn.

 

De mens denkt te positief over zichzelf. Wij geloven in onszelf en het goede, maar wij worden geleid door ons onbewuste. Tot op de dag van vandaag vechten twee geloven voor hun gelijk ten koste van de ander en wint geld van beiden. Wat wij denken dat het goede is, is cultureel bepaald. Het goede zal geboren moeten worden vanuit een nieuw eenheidsbewustzijn. Door verlies en lijden kunnen mensen zich bewust worden van hun schaduwkant en er voor kiezen daar niet naar te handelen. De mensen die willen en kunnen handelen vanuit dat eenheidsbewustzijn zijn de leiders van de nieuwe wereld. Voor het eerst sinds het bestaan van de mensheid kan de transformatie van money naar moraliteit gemaakt worden.

 

Een goed voorbeeld zijn elektronische patientendossiers. Een bedrijf als Epic wordt rijk door het vermarkten van het geloof dat hun EPD zich terugbetaald door veel lagere administratiekosten. Daar is echter geen enkel bewijs voor. Hun lobby is voor financieel gewin, niet voor maatschappelijke belang. Ik zou niet terugwillen naar een papieren dossier, maar het EPD kost mij veel meer tijd en lijkt een onverzadigbaar monster dat steeds meer data nodig heeft om voor mij te kunnen blijven werken.

 

Symptomen van de oude wereld zien wij als Ralph Hamers drie miljoen euro salaris krijgt. Als de why hiervan marktconformiteit is, is het dan geen tijd om de markt in te ruilen voor moraliteit? Er is geen enkel bewijs dat een hoger salaris leidt tot betere bedrijfseconomische resultaten. Ik geloof dat een CEO die werkt vanuit purpose in plaats van voor salaris succesvoller is.

 

Canada is de mondiale leider om van de technologische revolutie en ethische te maken. Eenheidsbewustzijn is daar al meer aanwezig in de samenleving. Dat is terug te zien in de medisch specialisten die deze week opriepen om hun salaris niet te verhogen, maar te verlagen, zodat het geld eerlijker verdeeld kan worden over alle professionals die voor patienten zorgen.

 

Het wordt het mooist verwoordt door Yuval Noah Harari in de Financial Times:

It is unlikely that anybody will put this genie back in the bottle and throw the technology away – especially given the stunning potential health benefits that digital medicine can offer. As so often, innovation is a double-edged sword. Our biggest modern blessings are also potentially dangerous curses – and never more so than when wrapped up in the cultural label of “doing good.”

 

De wereld heeft een kritieke massa aan bewustzijn nodig. En ik heb hoop.

De zorg moet geen fabriek worden, maar zijn hart terugkrijgen

De relatie tussen dokter en patient vindt plaats op meerdere niveaus. Cognitief luistert de dokter naar wat de patient zegt. Emotioneel voelt hij wat de patient voelt. Het focussen van de onrustige geest op de individuele patient geeft hem mentale rust. Maar voelen wat de patient voelt, kost hem energie. Voor goede diagnostiek en behandeling is de integratie van beiden nodig. Om beiden goed te kunnen, moet de dokter ontspannen zijn. Onder invloed van stress kan een dokter slechter denken en niet meer voelen. Een dokter zorgt voor de patient. Het gezondheidszorgsysteem hoort voor de dokter te zorgen. Als het systeem de dokter stress geeft, gaat dat ten koste van de patient.

 

En het huidige systeem geeft de dokter veel stress. Het vraagt de dokter meer en beter werk te doen in minder tijd, waarbij met “beter” activiteiten worden bedoeld die de aandacht van de dokter bij de patient weghalen. Om geen burnout te krijgen, gaan dokters zich beschermen door van hun werk een inhoudelijk en technisch vak te maken in plaats van een relationeel proces. De winnaars zijn de dokters die dat kunnen. De verliezers zijn de dokter van wie hun werk afhankelijk is van een goede relatie. De kosten zijn hoog. Een epidemie van burnout onder dokters en een explosieve toename van zorgkosten. Door ziekteverzuim lekt jaarlijks een half miljard euro weg uit de zorg. Emoties voelen en verwerken kost tijd en houdt zich niet aan een strakke tijdsplanning. Het gepraat over human resources en produktie geeft de devaluatie van de menselijkheid van dokter en patient in het huidige systeem weer.

 

Professionals scoren qua persoonlijkheid bovengemiddeld op het gebied van compassie. Bestuurders scoren bovengemiddeld op het gebied van eigenbelang, vertaald naar bedrijfseconomisch succes. De prijs van evolutionaire groei is een toename van individueel lijden en 70.000 jaar geleden was het al bewezen dat de samenleving van groei naar welzijn moet bewegen (Yuval Noah Harari). De nieuwe bestuurders zijn zich bewust dat zij niet werkelijk succesvol zijn als het systeem faalt en kennen de kunst van verbindend gezag.

 

Geneeskunde in een menselijke relatie is geneeskunst. Het doel van de geneeskunde is behandelen, maar de purpose van geneeskunst is het verminderen van lijden. Patienten hebben dokters nodig die dat willen en kunnen. Dokters hebben een systeem nodig dat vertrouwt en ruimte geeft, waarin zij zich veilig en gesteund voelen. Gezondheidszorg is onzeker als het leven. De dokter kan de patient geen zekerheid geven, maar kan hem wel niet alleen laten met zijn onzekerheid. De bestuurder kan de dokter geen zekerheid geven, maar kan hem wel niet alleen laten met zijn onzekerheid. Kwaliteit voor patienten, gezonde dokters en lagere zorgkosten zullen het gevolg zijn. De zorg moet geen fabriek worden, maar zijn hart terugkrijgen.