Value based healthcare versus op waarden gebaseerde gezondheidszorg

In de gezondheidszorg zijn twee tegengestelde ontwikkelingen.

 

Value based healthcare (VBHC) is bedacht door een econoom en wordt strategisch ingevoerd door overheid en zorgbestuurders, voordat dokters bewust zijn en zonder bewijs, terwijl de samenleving vraagt om menselijke waarden en wel bewezen is dat de administratie toeneemt. VBHC wordt vermarkt met als doel lagere zorgkosten, maar is een verdienmodel van externen. Vergelijk het met het EPD dat wordt vermarkt met als doel lagere zorgkosten, maar waar de CEO en aandeelhouders van het EPD aan verdienen, terwijl het de ziekenhuizen te veel geld en de dokters te veel energie kost. Wij kennen de relatie tussen de hersenen en de menselijke geest niet. In de GGZ kunnen wij classificeren en in een zorgpad symptomen meetbaar verminderen, maar zonder recht te doen aan waar de patient aan lijdt, noch dat lijden verminderen. Schaars is niet geld, maar aandacht.

 

De tegengestelde ontwikkeling wil van de gezondheidszorg, in tijden van marktwerking en de technologische revolutie, weer het menselijke gebeuren maken dat het is. De ziekte kan niet afgesneden worden van de patient en de behandeling niet van de dokter en het is wel bewezen dat een behandeling in een warme relatie effectiever is. Een diagnostische vragenlijst en een behandeling volgens richtlijn zijn waardeloos zonder klinische ervaring. Een op waarden gebaseerde gezondheidszorg zal de patient effectiever behandelen voor minder kosten zonder de dokters en verpleegkundigen een burnout te geven.

 

Omdat het menselijke werk van verpleegkundigen niet wordt gewaardeerd, willen zij nu ook leiders en wetenschappers worden, terwijl de patienten vragen om menselijkheid van de dokters.

 

BigTech kan geen winst maken met menselijke relaties, maar een leider durft te kiezen voor het vergroten van de aanwezigheid van de dokter en verpleegkundige bij de patient. Een leider investeert in mensen voor materie. Het resultaat van VBHC zal het tegenovergestelde zijn. Waarde wordt gecreeerd in de spreekkamer, niet door Harvard Business School, noch inkoopvoorwaarden van zorgverzekeraars.

 

De op waarden gebaseerde alternatieven zijn er al. Positieve gezondheid, in Maastricht de nieuwe GGZ (Jim van Os), Redesigning Psychiatry (David van den Berg), in Epen en Driebergen U-center en Henry Mintzbergs Managing the Myths of Healthcare, Bridging the separations between care, cure, control, and community.

Mijn advies aan de Nederlandse gezondheidszorg is om afstand te doen van VBHC.